Základní škola

Naše malá škola je školou čtyřtřídní, kam chodí děti od 1. do 5. ročníku. První ročník se učí samostatně, druhý a třetí má spojenou výuku a čtvrtý a pátý ročník se učí opět samostatně. Je zde školní kuchyň s jídelnou a pro nejmladší je možno navštěvovat školní družinu. Chodí sem děti nejen z Kostelce u Křížků, ale i z obcí okolních. Škola je velice udržovaná a při její návštěvě na Vás dýchne téměř rodinná atmosféra. Tradičně dobré jsou vztahy mezi vedením ZŠ a Obecním úřadem.

Volitelné předměty:

Hra na flétnu

Sborový zpěv
Angličtina
Keramika
Počítače

Lidová tvořivost (drhání)

Plán školních akcí: Recitační soutěž
Maškarní průvod
Orientační běh
Dopravní soutěž
Oslava ke "dni matek"
Škola v přírodě - Chorvatsko
Lehkoatletická olympiáda
Malování na chodníku

Základní škola v Kostelci u Křížků má také vlastní internetové stránky, na kterých se můžete dozvědět další informace jak o způsobu výuky, obsazení učitelského sboru, tak i o dalších aktivitách, které se v rámci školní docházky, i mimo ni, provozují.

Internetová adresa je: www.zskostelecukrizku.estranky.cz
Telefonické spojení: 323 67 31 34