Historie obce

Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.
Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).

Románská rotunda sv. Martina s cennými freskami má původ na samém počátku 12. století. Rotunda je součástí stejnojmenného kostela s vynikajícími varhanami a významnými malbami.

Obec byla centrem náboženského života regionu. Kromě kostela a fary s farní školou, kam chodily děti z širokého okolí (i z Jílového a Velkých Popovic…) tu byla do 19. století i synagoga a jsou tu na severním okraji obce i zbytky židovského hřibitova s hroby ze 17. století, který byl pohřebištěm jihovýchodní region kolem Prahy.

V minulosti obec správou náležela pod Královské Vinohrady a Jílové. V 19. století se stala součástí Ringhofferova panství. Majitel smíchovských továren (bývalá Tatrovka) zvelebil kraj množstvím rybníků, zámků v Kamenici, Štiříně a Lojovicích a lesních obor. V blízké Kamenici, což je rychle se rozvíjející středisko nejužšího regionu, je i dosud funkční továrna vybudovaná Ringofferem, zabývající se lehkým kovoprůmyslem.

V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas.
V katastru obce byla Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře a k obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.

Časová osa
  922 - založení osady
  970 - první dochovalá zmínka o Kalifáči
  992 - položen základní kámen k rotuncě kostela sv. Martina
1151 - dokončená stavby rotundy
1264 - přístavba chrámu k rotundě
1380 - kostel již jako farní
1380 - zmínka o vesničce Březka
1422 - vypálení kostela husity
1692 - kostel byl obnoven
1742 - svobodný grund č.8
1750 - začalo se učit v židovské škole
1852 - postavena nová fara a škola
1882 - oslavy Karla Havlíčka Borovského ve škole
1884 - hraje se zde první divadlo o oslavě Karla Havlíčka Borovského
1922 - založen hasičský sbor
1922 - odtržení Kostelce od Štiřína a přidělení názvu: Kostelec u Křížků
1932 - založen fotbalový klub
1932 - založen fotbalový klub sportovní sdružení Kostelce
1945 - osvobození Kostelce, konec druhé světové války
1945 - založena šlechtitelská stanice
1950 - založen Sokol
1952 - založeno Jednotné Zemědělské Družstvo

Současnost
Obec má schválený územní plán, který počítá i s výstavbou rodinných domů. Počet obyvatel by se měl během patnácti let zvýšit na asi 700 lidí. Přitom není plánován žádný rozvoj průmyslu a obec tak zůstane jednou z mála oblastí bez nepříznivých ekologických vlivů ve Středočeském regionu blízko Prahy.

V obci byl zaveden zemní plyn a zůstalo tu minimum topenišť na pevná paliva. Počítá se v roce 2002 se zahájením prací na splaškové kanalizaci a připravuje se připojení na vodovod spolu s ostatními obcemi kolem Kamenice.

Základní škola poskytuje dětem vzdělání od 1. do 5. třídy. Kulturní dům je sídlem knihovny a divadelního amatérského souboru Beseda Jirásek. Čilý je sportovní ruch. Fotbalový klub má seniorské mužstvo v okresním přeboru a desítky chlapců jsou v mládežnických družstvech. Jen žákovská přípravka má téměř 30 chlapců. Krásný stadion na břehu rybníka je plně využíván sportovci i žáky blízké školy.

Dva roky slouží občanům obce i okolí tenisový kurt a tenisová a skvošová hala. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Sídlí tu tři stavební firmy, jedna větší dílna zabývající se výrobou plastů a dílna kamenická.

Denně ordinuje dětský lékař.

Život obce je zaznamenáván v měsíčníku vydávaném Obecním úřadem.