Kostelec u Křížků

Webové stránky se právě upravují!!!

Blízké okolí

Okolní obce a města

Obec Křížkový Újezdec: http://www.krizkovyujezdec.eu/
Obec Jesenice: http://www.oujesenice.cz/ 
Obec Velké Popovice: http://www.velkepopovice.cz
Město Říčany: http://info.ricany.cz/
Město Týnec nad Sázavou: http://www.mestotynec.cz/
Město Jílové u Prahy: http://www.jilove.cz/
Město Benešov: http://benesov-city.cz/
obec Obec Kostelec u Křížků

O obci

Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.

Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).

V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas. V katastru obce je Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře. K obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.

Obec má schválený územní plán, který počítá i s výstavbou rodinných domů. Počet obyvatel by se měl zvýšit asi na 700. Přitom není plánován žádný rozvoj průmyslu a obec tak zůstane jednou z mála oblastí bez nepříznivých ekologických vlivů ve Středočeském regionu blízko Prahy.

Fotografie Petr Kadlec