Kostelec u Křížků

Historie

 

Kronika obce 992 - 1992 (přepis)

str 1-40str 40-80str 80-120str 120-180 str 180-200str 200-240str 240-260

Fotografie originál kroniky na původních webových stránkách obce.

 

Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.

Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).

Románská rotunda sv. Martina s cennými freskami má původ na samém počátku 12. století. Rotunda je součástí stejnojmenného kostela s vynikajícími varhanami a významnými malbami.

Obec byla centrem náboženského života regionu. Kromě kostela a fary s farní školou, kam chodily děti z širokého okolí (i z Jílového a Velkých Popovic…) tu byla do 19. století i synagoga a jsou tu na severním okraji obce i zbytky židovského hřbitova s hroby ze 17. století, který byl pohřebištěm jihovýchodní region kolem Prahy.

V minulosti obec správou náležela pod Královské Vinohrady a Jílové. V 19. století se stala součástí Ringhofferova panství. Majitel smíchovských továren (bývalá Tatrovka) zvelebil kraj množstvím rybníků, zámků v Kamenici, Štiříně a Lojovicích a lesních obor. V blízké Kamenici, což je rychle se rozvíjející středisko nejužšího regionu, je i dosud funkční továrna vybudovaná Ringofferem, zabývající se lehkým kovoprůmyslem.

V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas.
V katastru obce je Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře.  K obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.

Časová osa
  922 - založení osady
  970 - první dochovaná zmínka o Kalifáči
  992 - položen základní kámen k rotundě kostela sv. Martina
1151 - dokončená stavby rotundy
1264 - přístavba chrámu k rotundě
1380 - kostel již jako farní
1380 - zmínka o vesničce Březka
1422 - vypálení kostela husity
1692 - kostel byl obnoven
1742 - svobodný grunt č.8
1750 - začalo se učit v židovské škole
1852 - postavena nová fara a škola
1882 - oslavy Karla Havlíčka Borovského ve škole
1884 - hraje se zde první divadlo o oslavě Karla Havlíčka Borovského
1922 - založen hasičský sbor
1922 - odtržení Kostelce od Štiřína a přidělení názvu: Kostelec u Křížků
1932 - založen fotbalový klub
1932 - založen fotbalový klub sportovní sdružení Kostelce
1945 - osvobození Kostelce, konec druhé světové války
1945 - založena šlechtitelská stanice
1950 - založen Sokol
1952 - založeno Jednotné Zemědělské Družstvo

obec Obec Kostelec u Křížků

O obci

Osídlení obce se datuje od počátku prvního tisíciletí. Vedla tudy solná stezka spojující Středomoří s Baltem.

Nejstarším místem obce je Kalifáč - oblast kolem Kulturního domu a restaurace, kde byla v raném středověku ohřívárna pro poutníky (Kalifáč od latinského calafacere - ohřívati se).

V obci byla velká výzkumná a šlechtitelská stanice zabývající se řepou cukrovou, která mívala mezinárodní věhlas. V katastru obce je Ringofferem založena mnohahektarová lesní obora, kde jsou stáda zvěře. K obci patří velký rybník, sloužící k chovu ryb.

Obec má schválený územní plán, který počítá i s výstavbou rodinných domů. Počet obyvatel by se měl zvýšit asi na 700. Přitom není plánován žádný rozvoj průmyslu a obec tak zůstane jednou z mála oblastí bez nepříznivých ekologických vlivů ve Středočeském regionu blízko Prahy.

Fotografie Petr Kadlec