Židovský hřbitov

Kostelec u Křížků byl i významným centrem pro židovskou církev.Přesné začátky židovského osídlení obce neznáme.Je doloženo, že v r. 1714 byla v obci první modlitebna.V roce 1724 žije v obci 18 osob ve 4 židovských rodinách.V polovině 19.století je v obci vlastní 7 rodin a v celém okol pak 30 židovských rodin, tvořících náboženskou obec v jejímž čele stojí.kostelecký rabín. V roce 1872 jsou zmínky o náboženském spolku vedeném kantorem.Od počátku 20.století život židovské obce upadá a v roce 1930 se k židovskému vyznání nehlásí nikdo.

Poslední modlitebna z roku 1846 stála v údolí severně za kostelem, proti nynějšímu domu rodiny p.Sváčka.Poblíž bývaly i některé domy, které patřívaly v 19.století židovské náboženské obci.

Významnou památkou je židovský hřbitov, který je umístěn v severozápadní části obce. Velký rozlohou - 2510 m2, ale i významem.Sloužil židovským obcím od Prahy - Michle a Kunratic, přes Uhříněves, Stránčice a Pyšely až k BenešomPohřbívalo se zde ještě před 2. s větovou válkou. Starých náhrobků je zde kolem stovky -nejstarší čitelný je zr. 1724 .Náhrobky jsou provedeny zčásti z pískovce, zčásti z mramoru.Některé náhrobky jsou bohatě členěné a mají bohatou náboženskou symboliku.

Obvodní zeď je pobořena, některé náhrobky poraženy.Hřbitov je zarostlý břečťanem a některé náhrobky zašlé časem.Přesto vše jde o krásné místo, které dýchá duchem a moudrostí staletí.I tyto kulturní a náboženské prameny formovaly život obce, jsou součástí naší historie a můžeme být hrdí na to, že žijeme v jejich blízkosti.

1