Obora a Březka

Na našem katastrálním území se rozkládá na několika hektarech obora Březka, která není přístupná veřejnosti. Nyní je ve správě VÚLHM Jíloviště - Strnady a jsou zde chovná stáda muflonů a daňků. Snad proto, že do obory veřejnost nemůže, je život za zdí sice izolovaný, ale pohádkově klidný a krásný.

Název Březka nese též část Kostelce, která byla dříve samostatnou osadou (později vesnicí).

1