Divadlo

Výňatky ze starých kronik:
1894 - první divadlo k narozeninám K. H. Borovského ve školní budově, básně, písně, vzpomínky

Rok 1927 - Pod lesem se u Hůrky hrálo - Lešetínský kovář. Při tomto divadle se poprvé představila kostelecká kapela bratrů Josefa a Antonína Jankovcových. Dále se hráli pod Hůrkou Psohlavci. V tomto úspěšném divadle hrála celá vesnice. Jen jízda na koních čítala přes dvacet koní. Přišli se podívat lidé z celého okolí. Ba i počasí divadlu přálo. Za krásného slunného počasí se počalo hrát, ale když Kozina zvolal: "Do roka a do. dne se, Lomikare, sejdem, jako že je Bůh nade mnou", tu se nebe zatmělo a zaburácel hrom, oož lidé s povděkem přijali.


Rok 1928 - U "Hůrky" se hrálo divadlo "Kráska ze Šumavy". V kraji řádí bída a hlad, na obecním úřadu se vydávají "žebračenky" v cené 5 Kč. Chuďasové zlostí utahují opasky a pánům prorokují: "Počkejte vy páni, však přijde jednou čas, že naše děti se vám pomstí za nás!" Toho roku urodilo se hodně bramborů.


Rok 1930 - v hostinci u Budáků na Kalifáči se sehrálo divadlo "Chytrák krajánek" ve prospěch hasičů na zaplacení dluhu staré hasičské stříkačky. Pod Hůrkou sehrál spolek Tyl z Nové Hospody hru "Krajánku, vrať se". Po sloučení obou hasičkých sborů konalo se v Kostelci cvičení okrsku a župy ve dvoře pana Frka.


Rok 1936 - Bude se hrát divadlo "Pod hasičským praporem".


Rok 1939 - Divadelníci sehráli operetu "Na ty louce zelený".


Rok 1940 - Divadelníci sehráli hru "Mlýn na samotě" a operetu "U panského dvora".


Rok 1940 - Divadelníci sehráli operetu "Vrabčák".


Rok 1942 - Divadelníci sehráli hru "O Holanův statek" a "Bártova pomsta".


Rok 1943 - V Kostelci sehráli divadelníci operetu "Petříček a Pavlíček". Hrálo se divadlo - opereta "Perly panny Seraflnky" v obsazení čtyřiceti osob. Opereta se opakovala celkem čtyřikrát. Naši starší obyvatelé na toto divadlo dodnes vzpomínají, protože hlavní představitelé rolí, slečna Marie Prokešová a pan Antonín Janovský, předvedli své role tak dokonale, že se do sebe "zahleděli" a tuto hru dokončili u oltáře v našem kostelíčku jako manželé! Po mnoho letech rozdělila je jen neúprosná smrt Antonína. Bůh je obdaroval synem Antonínem a dcerou Marií. Dále se sehrálo představení "Na ty louce zelený" a "Zelení hájové" - operety a hra "Z českých mlýnů".


Rok 1944 - zápis z tohoto roku, obecní rady, se nedochoval. Divadelníci sehráli operetu "Ulice zpívá" a drama "Kříž na křižovatce".


Rok 1947 - Divadelníci sehráli hry "Svátek věřitelů", "Paličova dcera", "Bláznivý nápad" a "Ženichové" v pečlivé režii pana Františka

Dvořáka.

Rok 1948 - Divadelníci sehráli hru "Bruk kontra Špitz" a "Lucernu".


Rok 1952 - Beseda "Jirásek" opakuje na přání aktuelní hru "Lakomec".


Rok 1953 - zemřel populární hdubeník a skladatel Josef Jankovec. Divadlo sehrálo hru "Paní

mincmistrová" a "Zvíkovský rarášek."

Rok 1955 - beseda "Jirásek" opakovala operetu "Sládci" ve Psářích, na Petříkově a na hřišti v Kostelci. Stínem v Kostelci byly poplašné výstřely vojáků, jdoucích do Skuhře. Lidé i herci se polekali, neboť doba byla zlá a nejistá a představení se rozuteklo. ONV rozpustil "Čtenářsko-ochotnickou besedu Jirásek" a nadále možno použít jen označení "Osvětová beseda Jirásek", ale herci pracují za režie Fr. Dvořáka a Heleny Doležalové dál a nastudovali hry: "Mordová rokle", "Trikolora", "Vojnařka", "Magdalena Rettigová".


Rok 1957 - Divadelníci hráli hry: "Chudák manžel" a "Lakomec".


Rok 1960 - Beseda Jirásek hrála hru "Jak si Kačka štěstí vysloužila" a opakovala "Lucernu". K této slavnostní hře byli pozváni všichni herci, kteří kdy v Kostelci hráli divadlo. Režisérka Helena Doležalová jim poděkovala a přidala knihu jako dar za práci pro kostelecké divadlo. Druhý den po této oslavě byly položeny květiny na hroby zemřelých herců - kamarádů.


Rok 1964 - beseda Jirásek sehrála divadelní hru "Dívka v modrém" již v ukončené stavbě nového Kulturního domu.


Rok 1970 - Beseda Jirásek sehrála hru "Šantán s červenou lucernou" a opakovala hru "Podskalák" s velkým úspěchem.


Rok 1972 - Beseda Jirásek sehrála pro děti hru "Jak Honza s Kubou osvobodili princeznu".


Rok 1973 - 15. června zemřel přítel našich ochotníků, profesor národní umělec Vítězslav Vejražka, herec Národního divadla. Na jeho poslední cestě ho doprovodilo mnoho kosteleckých občanů a věnovali mu na rozloučenou překrásný věnec, škoda jeho odchodu do nenávratna!


Rok 1974 - Beseda Jirásek opět sehrála divadlo "Sládci" na žádost okolních vesnic i místních občanů v přírodě na hřišti. Přítomných diváků bylo kolem šesti set a bylo to již desáté opakování této hry.


Rok 1975 - Beseda "Jirásek" sehrála hru "Za naší myslivnou" a "Kordy a úsměvy".


Rok 1978 - Mladí ze Strojmetalu zde sehráli v Kulturním domě pohádku "Perníková chaloupka" a pro veliký úspěch ji dvakrát opakovali. Beseda "Jirásek" sehrála veselohru "Z českých mlýnů" a "Červený mlýn".


Rok 1982 - Beseda Jirásek sehrála divadlo "Blázinec v druhém poschodí".


Rok 1984 - Hrálo se divadlo "Dalskabáty, hříšná ves" v režii Heleny Doležalové. 30.


Rok 1986 - Beseda Jirásek sehrála divadlo "Brouk v hlavě" za účasti 230 diváků a při opakování 180 diváků. To je opravdu úspěch.